- Cần vẽ lại logo theo mẫu đã có sẵn để lấy hình to nét hơn

- Đã mất file gốc, cần vẽ lại để lấy file gốc đi in ấn

- Vẽ lại logo tương tự mẫu bên ngo*i, thêm họa tiết để th*nh mẫu của mình

---. Dịch vụ bạn cần đang ở đây -> https://thietkewebchuyen.com/logo#velai