TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM VIỆC T*I NHÀ - LƯ*NG KHỞI ĐIỂM 5 TRIỆU

Công việc sắp xếp v* quản lý hồ sơ

YÊU CẦU:
1. Tuổi từ 20 - 45, biết s* dụng máy t*nh
2. Có điện thoại chụp ảnh rõ nét
3. Chăm chỉ - th*t th* - chịu khó

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đ*o tạo
- Thời gian l*m việc: giờ h*nh ch*nh
- Quyền lợi: trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Liên hệ anh Dũng: 0978.342.543